Voederwinning
Proefvelden ma´smeststoffen en humuszuren op grasland
Bemesting
GebruiksnormenHoofdpaginaProefvelden ma´smeststoffen en humuszuren op nieuw grasland

Inleiding
Enkele jaren geleden hebben we samen met Triferto een proef genomen met het gebruik van humus- en fulvozuren (Humifirst) op nieuw grasland. Bovendien hebben we de veranderingen in het aanbod van de ma´smeststoffen getest.

Eerste fase resultaten

Van links naar rechts is het volgende te zien: 
150 kg NP 20-20-0,2B (Maismest BASF)
geen kunstmest
020 kg NP 08-28-2,0Zn Physiostart
150 kg NP NP 16-11-0,2B-1,5% Humifirst
120 kg NP 24-08-0,2B

Aan de foto's kunnen geen conclusies verbonden worden, maar op het oog lijken er duidelijke verschillen te zijn.


 

 

links 20 kg NP 08-28-2,0Zn Physiostart; rechts NP 16-11-0,2B-1,5% Humifirst

 


H. Bieleman Veevoeders
Maneschijnsweg 21
7451 LJ Holten (Overijssel)

Bel voor vrijblijvende uitleg: (0548) 36 14 93
of fax: (0548) 36 10 41
of mail:
veevoeders@bieleman.nl

ę woensdag 15 augustus 2012