Voederwinning
Proefvelden maïsmeststoffen en humuszuren op grasland
Bemesting
GebruiksnormenHoofdpaginaStelsel van gebruiksnormen

Inleiding
Sinds 2006 gelden in Nederland maximale gebruiksnormen per hectare voor de aanwending van dierlijke mest alsmede voor stikstof en fosfaat uit kunstmest.  

De aanpak
Wij berekenen voor u een stalbalans, de minimale capaciteit voor mestopslag en stellen een voor de derogatie verplicht bemestingsplan op. Ook kunnen we voor u de bedrijfsspecifieke excretienorm doorrekenen.

Hiertoe gebruiken wij door Dienst Regelingen gekeurde programmatuur.

De kosten van deze service zijn verbonden aan de afname van voeders of kunstmest.

Welk bemestingsplan past bij mijn bedrijf?
Bel voor informatie.


H. Bieleman Veevoeders
Maneschijnsweg 21
7451 LJ Holten (Overijssel)

Bel voor vrijblijvende uitleg: (0548) 36 14 93
of fax: (0548) 36 10 41
of mail:
veevoeders@bieleman.nl

© woensdag 15 augustus 2012